Polityka prywatności
Ostatnia aktualizacja 02-Mar-2023
Data wejścia w życie 02-Dec-2021
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę firmy Jacek Serwin Greenjack, ul. Ogrodowa 33f, Zachodniopomorskie 71-037, Polska, e-mail: j.serwin@greenjack.pl, telefon: 793416519 w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej ( https://mysolarpolska.pl/ ) („Serwis”). Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na to samo, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej nie korzystać.

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i zamieścimy zmienioną Politykę Prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu umieszczenia zmienionej Polityki w Serwisie, a Twój dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY:
Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące użytkownika:

Imię i nazwisko
Email
Telefon komórkowy
JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE:
Będziemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie w następujących celach:

Marketingowe/Promocyjne
Wsparcie
Informacje administracyjne
Zarządzanie zamówieniami klientów
Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje o użytkowniku w innym celu, poprosimy go o zgodę i wykorzystamy informacje o nim dopiero po otrzymaniu zgody, a następnie tylko w celu (celach), na który udzielono zgody, chyba że prawo będzie wymagało od nas innego postępowania.

JAK DZIELIMY SIĘ TWOIMI INFORMACJAMI:
Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych żadnym stronom trzecim bez uzyskania Państwa zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

Serwis reklamowy
Analityka
Gromadzenie i przetwarzanie danych
Wymagamy od takich stron trzecich, aby wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie do celów, dla których zostały przekazane, i aby nie przechowywały ich dłużej niż jest to wymagane do realizacji danego celu.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w następujących przypadkach: (1) przestrzegania obowiązującego prawa, regulacji, nakazu sądowego lub innego procesu prawnego; (2) egzekwowania umów z nami, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) reagowania na roszczenia, że korzystanie z Usługi przez użytkownika narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Serwis lub nasza firma zostanie połączona lub nabyta z inną firmą, informacje o użytkowniku będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU:
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni-2 lata lub tak długo, jak będzie to potrzebne do spełnienia celów, dla których zostały zebrane, jak wyszczególniono w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy potrzebować zachować pewne informacje przez dłuższy czas, np. w celu przechowywania zapisów / raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw prawnych, zapobieganie oszustwom itp. Szczątkowe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadna nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane bezterminowo.

TWOJE PRAWA:
W zależności od obowiązującego prawa, mogą Państwo mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia albo otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Państwa danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) Państwa danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania wszelkich udzielonych nam przez Państwa zgód na przetwarzanie Państwa danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być istotne w świetle obowiązujących przepisów. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres j.serwin@greenjack.pl. Odpowiemy na Twój wniosek zgodnie z obowiązującym prawem.

Należy pamiętać, że jeśli nie zezwolisz nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie mieć dostępu lub nie korzystać z usług, dla których Twoje dane były poszukiwane.

COOKIES ETC.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak je wykorzystujemy i jakie są Twoje wybory w odniesieniu do tych technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

BEZPIECZEŃSTWO:
Bezpieczeństwo Państwa informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanej zmianie Państwa informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam Państwo przekazują i czynią to Państwo na własne ryzyko.

ZAŻALENIE / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać e-mail do pod adresem Jacek Serwin Greenjack, Ogrodowa 33f, e-mail: j.serwin@greenjack.pl. Zajmiemy się Twoimi wątpliwościami zgodnie z obowiązującym prawem.