iStoragE Kehua rozwiązaniem na wzrost autokonsumpcji energii

Domowe magazyny energii od Kehua to systemy magazynowania energii w gospodarstwach domowych. Takie rozwiązania, które pozwalają na gromadzenie energii wytworzonej przez źródła odnawialne – w tym panele fotowoltaiczne – i przechowywanie jej do późniejszego wykorzystania. Dzięki temu można korzystać z energii własnej, kiedy jest to potrzebne, na przykład w nocy lub w czasie braku słońca, zamiast kupować energię od dostawcy energii sieciowej.

Domowe magazyny energii Kehua Tech

Domowe systemy magazynowania energii z serii iStoragE są użyteczne przede wszystkim w celu zwiększenia samowystarczalności energetycznej gospodarstwa domowego i redukcji kosztów energii sieciowej oraz wpisują się w trend zeroemisyjności poprzez wykorzystywanie źródeł odnawialnych.

Fotowoltaiczny hybrydowy magazyn energii może składać się z następujących głównych komponentów:

  • Panele fotowoltaiczne: Które przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną w procesie znanym jako fotowoltaika.
  • Inwerter fotowoltaiczny: Konwertuje prądu stałego (DC) wytworzonego przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny (AC), który jest używany w domu.
  • Bateria: Jest to urządzenie do magazynowania energii elektrycznej, pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych lub z sieci elektrycznej w okresach w których cena jest najniższa.
  • System zarządzania energią: Kontroluje przepływ energii między panelami fotowoltaicznymi, baterią, inwerterem oraz siecią elektryczną, aby zoptymalizować zużycie i magazynowanie energii.
  • System monitorowania: Umożliwia śledzenie wydajności systemu, poziomu naładowania baterii i innych parametrów, aby zoptymalizować jego działanie.
  • System zarządzania energią w trybie awaryjnym(off-grid): W przypadku przerwy w dostawie energii z sieci, system może przełączyć się na zasilanie z baterii, zapewniając energię w okresach bez prądu.

Seria Kehua ESS iStoragE posiada wszystkie wspomniane funkcję, dzięki projektowi „All–in-one”, czyli wszystko w jednym urządzeniu, doskonale wpisuje się w trend nowoczesnego magazynowania energii.

 

Fot. Kehua

Magazynowanie energii a wzrost autokonsumpcji

Magazyn energii i autokonsumpcja energii są ze sobą powiązane, ale stanowią różne aspekty wykorzystania energii w kontekście odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne. W praktyce magazynowanie energii i wykorzystanie wyprodukowanej energii mogą współgrać, gdy wyprodukowana energia jest używana do zasilania domu w czasie rzeczywistym, a nadmiar jest magazynowany w bateriach na późniejsze wykorzystanie. Dzięki temu można zmaksymalizować pobór własnej energii i zmniejszyć potrzebę korzystania z energii z sieci.

Magazyn energii i ładowarka EV

Magazyn energii i ładowarka samochodowa mogą współpracować w kontekście pojazdów elektrycznych (EV) i zrównoważonego zarządzania energią. Oto, jak te dwa elementy mogą się ze sobą wiązać:

Magazyn energii Kehua iStoragE, może gromadzić nadmiar energii elektrycznej, szczególnie wtedy, gdy jest ona produkowana przez panele fotowoltaiczne, by być wykorzystywanym do dostarczania energii do domu w godzinach, gdy produkcja energii jest niewielka lub gdy ceny energii z sieci są wyższe. Dzięki nagromadzonej energii i inteligentnemu zarządzaniu, systemy bateryjny może być wykorzystywany do ładowania samochodów elektrycznych, zwłaszcza w godzinach, gdy koszty energii są niższe (np. w nocy). W ten sposób można zminimalizować koszty ładowania pojazdów elektrycznych i zwiększyć autokonsumpcję z wykorzystaniem ESS Kehua.

Magazynowanie energii i Smart House

Magazyn energii i automatyka budynkowa (Smart House) mogą współpracować w celu zwiększenia efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach.

Systemy automatyki budynkowej monitorują zużycie energii w budynku poprzez czujniki i sensory, takie jak czujniki ruchu, oświetlenia czy temperatury. Te dane są wykorzystywane do zoptymalizowania zarządzania magazynem energii i dystrybucji energii w budynku.

System Smart House może zarządzać procesem ładowania i rozładowywania magazynu energii w sposób inteligentny. Systemy automatyki budynkowej mogą być zintegrowane z systemami zarządzania magazynem energii, co umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie magazynu. To pozwala na reagowanie na zmienne warunki energetyczne i optymalizację wykorzystania zgromadzonej energii. Dzięki temu system może regulować parametry budynku, takie jak oświetlenie, wentylacja i klimatyzacja, aby zoptymalizować zużycie energii i wydajność energetyczną.
Współpraca magazynu energii iStoragE Kehua z automatyką budynkową może prowadzić do bardziej zrównoważonego i efektywnego zarządzania energią w budynkach, co przekłada się na oszczędności kosztów oraz mniejszy wpływ na środowisko.

 

Fot. Kehua

Wsparcie Kehua w zeroemisyjnym budownictwie

Zeroemisyjny dom to budynek, który w ciągu roku produkuje tyle energii odnawialnej, ile zużywa, co prowadzi do zerowej emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem budynku. Magazyn energii może odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu celu zeroemisyjności w budynkach. Oto, jak magazyn energii i zeroemisyjny dom się ze sobą wiążą:

  • Produkcja i magazynowanie nadmiaru energii: Zeroemisyjny dom zwykle wykorzystuje źródła odnawialne, takie jak panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne, do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. Magazyn energii może być używany do przechowywania nadmiaru wyprodukowanej energii w celu wykorzystania jej w godzinach o niskiej produkcji lub w nocy.
  • Zaspokajanie zapotrzebowania w trudnych warunkach: W przypadku, gdy produkcja energii odnawialnej jest niewystarczająca z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, magazyn energii pozwala na dostarczenie energii do domu, aby utrzymać zerowy bilans energetyczny.
  • Zrównoważony tryb życia: Magazyn energii pomaga w pełniejszym wykorzystywaniu energii odnawialnej i minimalizowaniu korzystania z energii konwencjonalnej. To wspiera zrównoważony tryb życia i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

W skrócie, magazyn energii jest kluczowym narzędziem w osiąganiu zeroemisyjności w budynkach poprzez umożliwienie bardziej efektywnego wykorzystania energii odnawialnej i minimalizację użycia energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych.

 

Fot. Kehua

O Kehua

Kehua Tech od ponad 30 lat  zakorzeniona w technologii energoelektroniki, posiada zróżnicowane rozwiązania i bogate doświadczenie projektowe w zakresie fotowoltaiki, magazynowania energii, mikro-sieci, energii wiatrowej i zintegrowanych usług energetycznych. W zakresie magazynowania energii globalna skumulowana moc zainstalowana przez Kehua przekracza 6,3 GW/5,4 GWh, a produkowane rozwiązania do magazynowania energii AC/DC obejmują pełny zakres mocy 3 kW ~ 6900 kW.  Firma Kehua Tech osiągnęła 839,71 MLN USD rocznego przychodu w 2022 roku, co stanowi wzrost rok do roku o 16,09%. Globalna liczba instalacji PV z użyciem sprzętu Kehua przekroczyła 31 GW, co świadczy dużym zaufaniu do marki Kehua.